پیشکرایه قراردادی

 پیشکرایه                 تجربه موجود در مجموعه وایو که حاصل زمانی دور و کافی حضور در حوزه حمل و ارسال بار است نشان می دهد که بخش قابل توجهی از متقاضیان حمل بار همواره با محدودیت های موجود در نوع پرداخت کرایه بار مشکل داشته و نیاز به روش های متنوع تری دارند.محدود کردن نوع پرداخت هزینه ارسال بار به دو نوع پیش کرایه و پس کرایه امروز دیگر نیاز مشتریان را برآورده نمی سازد.قرار گرفتن فروشندگان کالا در مسیر رقابت و تلاش روز افزون آنان برای تامین هرچه بیشتر رضایت خریداران باعث شده است تا امروزه  در طرف مسئول پرداخت کرایه بار از سوی بسیاری از فروشندگان آنلاین و سنتی کالا تجدید نظر صورت بگیرد.

شواهد نشان می دهد هر روز تعداد بیشتری از فروشندگان و ارسال کنندگان کالای بازرگانی و محموله فروخته شده تصمیم می گیرند تا هزینه ارسال بار را در مبداء پرداخت نمایند تا گیرنده بار بدون هیچ پرداختی سفارش خود را دریافت نماید.اما گرچه این سرویس هر روز بیشتر از روز قبل مورد تقاضای طرف فرستنده قرار می گیرد باربری ها ، اتوبارها و شرکتهای حمل بار درون شهری و برون شهری کمتر میل و رغبت نشان می دهند تا هزینه حمل بار را در مبداء دریافت کرده و اصظلاحا بار را پیش کرایه نمایند.علت بی میلی مجموعه های حمل و ارسال بار به پیش کرایه عادت طولانی آنان به روش های حمل سنتی و فرآیندهای موجود است که طی آن عموم بارها پس کرایه می شد و گیرنده بار متعهد بود تا هزینه ارسال بار را در مقصد شخصا پرداخت نماید.یکی دیگر از دلایل اینکه پیش کرایه نمودن بار را بصورت درب تا درب برای یک مجموعه حمل و ارسال بار سخت می کند دشواری تخمین و محاسبه هزینه درون شهری بار در مقصد و شهر گیرنده است.
شرکت وایو به دلیل اینکه مطابقت با شرایط روز و انعطاف پذیری نسبت به خواست و نیاز مشتریان را سرلوحه امور خود قرار داده است نه تنها با پیش کرایه نمودن بار هیچ مشکلی ندارد بلکه برای کاهش عملیات مالی فرستندگان بار پیشنهاد مکمل دیگری دارد و با پیش کرایه قراردادی خیال فروشندگان و ارسال کنندگان بار را هم در زمینه پیش کرایه کردن بار و هم خلاصه کردن عملیات مالی آنها راحت نموده است.
در این پیشنهاد فرستنده بار با عقد قرارداد با وایو درخواست می کند تا محموله های ارسالی نه تنها پیش کرایه شوند بلکه گزارش عملیات ارسال بار و هزینه های مربوطه در فواصل مشخص توسط وایو تنظیم و ارائه گردد.طی این قرارداد با تخمین حجم ارسال بار و با در نظر گرفتن مقاصد مورد نظر فرستنده و سایر مولفه ها هزینه ارسال بار در یک فاصله محدود ، مثلا یک ماه ، پیش بینی می شود.سپس تمام یا هر بخشی از این رقم تخمین زده شده نزد وایو به عنوان سپرده قرار می گیرد و شرکت وایو طی هر بار ارسال ، هزینه مربوطه را از این محل کسر می کند و در موعد لازم با صدور گزارش مکتوب و جامع به فرستنده اعلام می شود که حساب پیش کرایه باید مجددا شارژ شود.
دستاورد این روش برای فرستندگان بار عبارت است از:
- فرستندگان بار بدون هیچ مانعی محموله خود را پیش کرایه می کنند.
- تخمین کرایه توسط وایو این امکان را به فرستنده می دهد تا بتواند قیمت تمام شده کالای ارسال شده را با دقت بسیار بالاتری محاسبه نماید.
- نیازی به ارسال وجه و پول همراه با آورنده بار که در بسیاری از مواقع رانندگان غیر پرسنلی هستند وجود نخواهد داشت.
- در زمان لازم برای تحویل بار به باربری و تسویه وجه پیش کرایه تا حد زیادی صرفه جویی می شود.
- همراه با گزارشات دوره ای ، فرستنده از تحویل قطعی بار و بدهکار شدن خریدار مطلع می شود.