خرید کالا و ارسال آن

 خرید و ارسال کالا                 شرکت حمل بار وایو قصد دارد تا با نزدیک نمودن منابع با مصارف و کمک به تکمیل زنجیره تامین خدمتی متمایز و ممتاز را طراحی و تقدیم مشتریان و مخاطبان خود کند.واضح است که باربری ها و شرکت های حمل و ارسال بار به سبب ماهیت فعالیت خود با انواع شرکت ها و کسب و کارها در تماس هستند و بانک اطلاعاتی بسیار قوی در این زمینه در اختیار دارند به گونه ای که می توانند بهترین منبع خرید کالا و تدارکات شرکت ها ، کارخانجات و تولید کنندگان یا مصرف کنندگان را معرفی نمایند ولی در اکثریت قریب به اتفاق مواقع این اطلاعات در باربری ها و شرکت های حمل بار به صورت خام باقی می ماند و هرگز ارزش افزوده ای پیدا نمی کنند.

شرکت حمل بار وایو ولی تصمیم دارد تا با طبقه بندی ، پالایش و تکمیل این اطلاعات که هر روز بدان افزوده شده و غنی تر می شود کوتاه ترین مسیر میان تامین یا تولید کننده و مصرف کننده را ارائه دهد و با حمل سفارش از مبداء تامین کننده تا مقصد مصرف کننده چرخه خدمات خود را کاملتر نماید.
بدین منظور هر فرد حقیقی یا حقوقی می تواند با ما تماس بگیرد و نیاز خود را به صورت واضح و کامل به کالای بازرگانی مورد نظرش اعلام نماید.تیم تخصصی که در وایو ماموریت ارائه این سرویس را دارد با دریافت سفارش از مصرف کننده نسبت به تحلیل و مطابقت نیاز اعلامی با بانک اطلاعاتی اقدام خواهد کرد و پس از تبادل اطلاع میان یکی از کارشناسان واحد تامین کالا و متقاضی بسته پیشنهادی مختص مصرف کننده تهیه و ارائه می گردد.
افراد حقیقی و حقوقی که به این ترتیب منابع تامین جدید را می یابند نه تنها متحمل هزینه اضافی نخواهند شد بلکه با صرفه جویی و ذخیره زمان و هزینه های تدارکات خود منافع بسیار بیشتری را کسب خواهند. وایو نیز که متعهد به تنوع خدمات است به این ترتیب خواهد توانست تا با تقدیم خدمات کامل تر رضایت بیشتری از مخاطبان خود کسب نماید.

مزایا
- حذف هزینه های آمد و شد و جستجوی بازار
- قیمت مناسب تر 
- کوتاه ترین زمان ممکن برای تامین و تدارکات
- ترکیب عملیات حمل با عملیات خرید و یکپارچه شدن آن