نمایندگی ها

این صفحه شامل جدیدترین فهرست نمایندگان و شعبه های شهرستان شرکت وایو است که جهت اطلاع مشتریان محترم ‌اعلام می‌گردد.پر واضح است که هر نماینده و تخلیه‌ باردر یک مجموعه حمل و نقل نقشی بس مهم در انجام عملیات حمل ، ارسال و توزیع بار بر عهده دارد که ایجاب می‌کند در فراخوانی ، انتخاب ، آموزش و مدیریت آنها دقت فراوان شود.
وایو که قصد دارد سرعت بالا و قیمت پایین موجود در اتوبارها و باربری های فعلی را با دقت و فناوریهای روز ترکیب کرده و خدماتی متنوع تر و کامل تر ارائه دهد بدون شک بیش از سایر همکاران در این زمینه وسواس به خرج خواهد داد و صرفا به دلیل اینکه فردی دارای انبار و وانت بار یا نیسان بوده اقدام به اعطای نمایندگی نمی‌کند. 

جهت کسب اطلاع بیشتر می توانید به صفحه نمایندگی تهران یا مدیر توزیع شهرستانها مراجعه فرمایید.

فهرست نمایندگان شهرستان ها به ترتیب حروف الفبا (فروردین 95 - این لیست در حال تکمیل و افزایش است)
ردیف محل توزیع
24 ساعت 48 ساعت C.O.D حمل در طبقات عودت رسید تحویل خرید دارو خرید کالا
 1  آبادان  * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی به زودی به زودی
2  آباده * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی به زودی   به زودی
3  آذرشهر  * به زودی با هماهنگی قبلی به زودی   به زودی  به زودی
 4  آستارا  * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
5 آستانه اشرفیه * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
6 آقاجاري * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
7 آمل * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
8 اراک * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
9 اردبيل * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
10 اروميه * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
11 استهبان * به زودی با هماهنگی قبلی به زودی به زودی به زودی
12 اسفراین * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
13 اسلام آباد غرب * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
14 اصفهان * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
15 اليگودرز * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
16 اميديه * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
17 اهر * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
18 ایلام * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
19 بابل * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
20 بابلسر * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
21 بانه * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
22 بجنورد * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
23 برازجان * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
24 بروجرد * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
25 بناب * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
26 بندر امام‌خميني * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
27 بندر انزلی * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
28 بندرعباس * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
29 بوشهر * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
30 بوکان * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
31 بهبهان * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
32 بیجار * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
33 بيرجند * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
34 پیرانشهر * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
35 تبریز * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
36 تربت حیدریه * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
37 تنکابن * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
38 جویبار * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
39 چالوس * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
40 جهرم * به زودی با هماهنگی قبلی به زودی به زودی به زودی
41 خرم آباد * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
42 خرمدره * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
43 خرمشهر * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
44 خسروشهر * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
45 خمام * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
46 خمین * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
47 خمینی شهر * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
48 خوی * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
49 داراب   * به زودی با هنماهنگی قبلی به زودی به زودی به زودی
50 دامغان * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
51 درود * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
52 دلیجان * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
53 رامسر * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
54 رامهرمز * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
55 رشت * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
56 رفسنجان * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
57 رودسر * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
58 زرین شهر * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
59 زنجان * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
60 ساری * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
61 سامان * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
62 سبزوار * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
63 سرپل ذهاب * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
64 سردشت * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
65 سعادت شهر * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
66 سقز * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
67 سلماس * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
68 سلمان شهر * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
69 سمنان * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
70 سنندج * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
71 شاهرود * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
72 شاهین شهر * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
73 شهركرد * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
74 شیراز * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
75 شیروان * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
76 صومعه سرا * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
77 فرخ شهر * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
78 فریدون کنار * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
79 فلاورجان * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
80 فسا * به زودی با هماهنگی قبلی به زودی به زودی به زودی
81 فولاد شهر و ذوب آهن * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
82 فومن * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی به زودی  به زودی
83 قائم شهر * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
84 قزوين * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
85 قصرشیرین * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
86 قم * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
87 کازرون * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
88 كاشان * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
89 كاشمر * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
90 كرج * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
91 كرمان * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
92 كرمانشاه * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
93 گرگان * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
94 گلپايگان * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
95 گنبد * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
96 گیلان غرب * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
97 لار   * به زودی با هماهنگی قبلی به زودی به زودی به زودی
98 لاهیجان * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
99 لنگرود * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
100 ماكو * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
101 ماهشهر * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
102 مبارکه * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
103 محمودآباد * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
104 مراغه * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
105 مرند * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
106 مرودشت * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
107 مریوان * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
108 مشگین شهر * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
109 مشهد * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
110 ملایر * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
111 منجیل * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
112 مهاباد * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
113 مهران * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
114 مياندوآب * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
115 ميانه * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
116 نایین * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
117 نجف آباد * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
118 نطنز * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
119 نور * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
120 نوشهر * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
121 نی ریز   * به زودی با هنماهنگی قبلی به زودی به زودی به زودی
122 نیشابور * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
123 هادی شهر * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
124 همدان * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
125 یاسوج * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی
126 يزد * به زودی با هماهنگی قبلی  به زودی  به زودی  به زودی

 

حال اگر قصد ارسال بار به هریک از شهرهای فوق دارید اینجا را کلیک کنید.