سایر

 استخدام                  وایو از کلیه افراد و صاحبان تجربه که مایلند در محیطی علمی ، پرتحرک و متکی به نبوغ و خلاقیت کارکنند و از تمامی تخصص ها ، رشته های علمی و هنری ، از همه گروههای سنی و بدون هیچگونه محدویت جنسی و غیره دعوت به عمل می آورد.کافیست تا شما بخواهید در وایو کار کنید و رابطه وایو با شما رابطه ای مفید و ثمر بخش برآورد شود.در این هنگام وایو متعهد است تا اسباب و لوازم کار شما را درون خود فراهم آورد و ایجاد شرایط مناسب برای ثمربخشی شما در وایو وظیفه وایو می باشد که البته با افتخار تمام و کمال میل این کار را خواهد کرد.
مسئولیتها و مشاغلی که می توانند با وایو همکاری داشته باشند محدود به فرایندها و امورات داخلی وایو نیست.به عبارتی وایو ضمن دعوت به همکاری از متقاضیان کار برای تکمیل مشاغل داخلی خود بر روی نبوغ و خلاقیت شما نیز سرمایه گذاری می کند و اگر هنوز در این خانواده مسئولیتی منطبق با تخصص شما وجود ندارد میتوان با وجود شما این جایگاه را ساخت و آنرا به شما سپرد. پس اگر با وایو آشنا شده اید و در خود مهارت ، هنر ، تخصص ، تجربه ، ایده و علم کافی سراغ دارید و حدس می زنید میتواند در اینجا موثر و مفید باشد و مایلید  تا به ما بپیوندید فرم ذیل را تکمیل کرده و برای ما بفرستید و تردید نکنید که اگر شما خودتان را برای وایو مفید می دانید با شما تماس گرفته خواهد شد.