رانندگان

 استخدام راننده                  وایو تلاش نموده است تا برای حفظ کیفیت خدمات خود و تامین رضایت مراجعان ناوگان مخصوص به خود را تشکیل دهد ولی به دلیل وسعت عملیات و گسترش آن از حضور سایر رانندگان دارای ماشین استقبال می گردد.ذکر این نکته لازم است که وایو قصد ندارد کیفیت خدمات خود را فدای کمیت آن کند و ظرافت و حساسیتی که برای استخدام سایر نیروهای قراردادی دارد را نسبت به همکاری با رانندگان محترم نیز اعمال میکند.رانندگانی که مایل به همکاری با وایو در سطح تهران یا شهرستان ها باشند لازم است تا امانتداری ، مسئولیت پذیری و  پاسخگویی را در خود سراغ داشته باشند.

به این جهت افرادی که دارای خودروی شخصی از نوع وانت ، نیسان و کامیونت بوده و تمایل داشته باشند تحت نظر وایو در خدمت جابجایی بار و کالا باشند باید موارد ذیل را در نظر داشته باشند:
- رابطه وایو با این دسته از رانندگان رابطه استخدامی نبوده و انتظارات استخدامی نباید وجود داشته باشد.
- سند خودرو نزد وایو به امانت خواهد ماند.
- محاسبه هزینه استفاده از خودرو مطابق عرف جاری بوده و قبل از شروع بکار راننده قطعی می گردد.
- رانندگان باید در ساعاتی که در خدمت وایو هستند آرم و علامت وایو را در محل پیش بینی شده قرارداده یا الصاق کنند.
علاقه مندان جهت ثبت نام و مشخصات خود در لیست رانندگان وایو میتوانند از طریق تلفن 55758947 یا 09307788163 و یا لینک ذیل اقدام نمایند.